One thought on “Thời sự 12h VTV1 – Bảo mật thông tin thẻ ngân hàng

  1. Rất dễ, tôi đã 1 lần mua hanh o TGDD, và sau đó rat phiền phức khi bi goi dt, rat nhieu ng goi, giống như kiểu đi máy bay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *