2 thoughts on “Sư tử : Kẻ săn mồi khét tiếng – HD Thuyết minh tiếng việt

  1. luật của con người k thể áp dụng cho động vật hoang dã, loài này sẽ là thức ăn của loài khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *