4 thoughts on “Ký ức chiến tranh biên giới 1979 của cựu binh | VTC

  1. Làm sao có thể nói như thế đc .không đứng lên giữ nước thì không có ngày hôm nay ..( làm gì có tôi ngày hôm nay ..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *