24 thoughts on “Cụ ông 78 tuổi cực vui tính tại chương trình Ai là triệu phú

  1. Loai cho chet
    Đã ngu con chớ lại tỏa ra nguy hiểm moi ng chi la 1 giot nc troi
    Oai tỏa vẻ ta đây đọc thông kinh sử đông tây lại còn biết về vh á âu

  2. Bác vui vẻ quá, thích thật, mình ủng hộ kênh của bạn nhé! Chúc bạn luôn thành công trong công việc

  3. < 78 > CON SỐ ĐẸP ! LIỀU ….< TƯƠNG LAI > CÓ < TRỤ > ĐẾN < CON SỐ > ẤY ! KHO^NG ======== < ? > CŨNG < DO > CÁCH ========= < SỐNG & SINH HOẠT > HẰNG NGÀY THÔI !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *