9 thoughts on “CHIẾN TRANH GIỮA CÁC BỘ TỘC CỔ XƯA full MỚI 2019

  1. Nghe tiếng bọn tàu chó là muốn đi ra, đm nói sao VN không nô lệ chó tàu… cái đéo gì của nó cũng đem ra truyền tụng ,, nhục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *