15 thoughts on “Avengers 2 Đế Chế Ultron – Teaser trailer đặc biệt (Extended)

  1. cap mặt dù yếu hơn mấy anh kia nhưng cap là anh hùng thật sự chỉ chiến đấu vì mọi người nên thích nhất anh.

  2. Cap nhắc nỗi.nhưng giả vờ không nỗi.
    Đến khi vũ khí của Cap bị hư thì sẽ dùng đến cái búa của Thor.
    Tóm tắt là vật,các bạn cứ chờ xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *