4 thoughts on “Ai Là Triệu Phú – 24/4/2018 | Bác sĩ hay cười, thích nói lời cảm ơn và đọc thơ

  1. Gọi đt cho người thân toàn người ngu bỏ mẹ, dã trợ giúp biết ct chi có 30 p thì nhanh Lên, cứ lèm bèm mất thời h.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *