3 thoughts on “Tóm lược 8 năm chiến tranh Syria

  1. Đây là sản phẩm của chủ nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền… mà Mỹ và các nước Tây Âu đã trực tiếp truyền bá vào đất nước Syria thông qua hình thức tuyên truyền, xúi giục, khích động người dân Syria đứng lên chống lại Tổng thống Assad hợp hiến vì Tổng thống Assad đã không đi theo Mỹ và Phương Tây. Chiến tranh đã kéo dài hơn 8 năm chỉ gây ra cảnh chết chóc và đói khổ cho người dân Syria…còn Mỹ, Nga, các nước Phương Tây xem Syria là chiến trường để thử nghiệm và bán vũ khí. Bài học cho các nước trong đó có Việt Nam về tự do, dân chủ, nhân quyền…theo kiểu Mỹ là đây.

  2. Anh,Mi,Pháp đã có thông đồng với Nga khi tấn công vào Syria, tất cả nhân viên đã rút khỏi khu phóng hỏa tiễn, 105 hỏa tiễn không sát hại một người nào, Phi cơ không có bay vào lảnh thổ Sỷria, Nga không có bắn phòng không 400, đẻ Mi vẽ vang chiến thắng có bản mặt đẻ rút khỏi Sỷia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *