39 thoughts on “Choáng với Câu 15 trong Ai là triệu phú cực kì dễ

  1. mn đừng bảo dễ nhé . câu này là troll đấy . chọn A tức là đáp án C . mà chọn C tức là đáp án A . chọn cái nào cũng sai haha

  2. Thang mc hoi chon dap an a hay c , thang choi chon dap c :A , thang mc noi dap à a , chuong chấm zo rui dap A , nguoi choi noi dap an C , thang mc noi da chon rui , vai mc troll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *