13 thoughts on “Trăn Anaconda Khổng lồ vs Cá Sấu Amazon

  1. Hai con này nếu trưởng thành ko bt con nào sẽ thắng nữa nhưng tạm thời Trăn 60% 😃 Cá sấu 40%

  2. Các Con cá sấu anaconda tấn công chỉ là loại nhỏ nếu gặp phải cá sấu đen hay cá sấu nc mặn thì chỉ có nát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *