31 thoughts on “Offline rùa nước 10/11/2019 | sờ tận tay rùa cá sấu siêu to khổng lồ 😱

  1. Lực cắn của con rùa cá sấu còn mạnh hơn cá sấu nửa có thể mọi người ko tin nhưng đây là sự thật 1 phát cắn của rùa Cá sấu có thể dễ dàng đứt lun ngón tay (Đứt lun nha)

  2. Rất to va đep bạn ơi ỡ đau có hội chơi rua chỉ mình với minh đem cụ rùa nha mịn đi. Qua nhà mình xem nó to va hung dữ lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *