33 thoughts on “Cận cảnh con rùa vàng trên một tỉ đồng

  1. Rùa xấu vcl mà đất thế. .không bán thì để nhà nước nó ăn hả dm…dan VN nc xạo lol.đói khô mỏ

  2. Rùa này là rùa đầu to ,là loại rùa hiếm VN nhé ,buôn bán bọn này đc nhà nc tặng lịch đó :)))

  3. Alô chào bạn nếu bạn nhận được tin nhắn nè bạn hãy nhan lại với mình nha mình có vai chuyện muốn hỏi bạn nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *