6 thoughts on “Ai là triệu phú ngày 3/4/2018| Người chơi quát MC Phan Đăng trong chương trình sẽ thi như thế nào?

  1. Thằng này ngu dễ sợ,có trò cá sấu lên bờ mà cũng chả biết,dùng tới 2 sự trợ giúp,nếu mà gặp nó là cho một trận ra trò

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *