Powerpoint và Chiếc nón kỳ diệu [Như thật]Sản phẩm từ thuyettrinhvideo.com
Hướng dẫn làm thuyết trình:
Các bài thuyết trình video đã thực hiện:
Phương pháp sản xuất Lean production:
Thuyết trình dự án kinh doanh Thuyvy’s coffee:
Thuyết trình kiểm toán:
Thuyết trình kinh tế lượng 1:
Thuyết trình giải đáp Thương Mại Điện Tử:
Thuyết trình CLB Ước Mơ Xanh:
Thuyết trình đa dạng sinh học:
Thuyết trình APEC:
Thuyết trình VietinBank:

Nguồn: https://protectworkingfamilies.com/

Xem thêm bài viết khác: https://protectworkingfamilies.com/category/giai-tri/

23 thoughts on “Powerpoint và Chiếc nón kỳ diệu [Như thật]

  1. Thầy giáp cho hỏi,làm thế nào để bấm vào bảng điểm thì điểm của đội chơi hiện theo thứ tự. Ví dụ, người chơi 1 đang được +4, +1, +5 nhưng khi bấm vào cộng 10 thì chữ +1 vẫn hiện sau chữ cộng 5

  2. Mình rất phục giáp Nguyễn Thành, cả trình độ, cách truyền thụ kiến thức, khả năng thuyết trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *