2 thoughts on “Ai là Triệu phú:Thánh Nhọ … và cái kết không thể nào Đắng hơn….!

  1. Dkm sinh viên cái loz . Mấy thằng loz con loz chó sinh tiền thì có. Dm vì mấy trăm nghìn mà tự làm nhục mình trước nhiều người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *