20 thoughts on “Ai là triệu phú 7/10/2014 full (HD 720p)

  1. người chơi đầu ng huy hiệu gì đó nhìn mặt hơi kêu. tự tin thái quá thể hiện rõ ra mặt ko cần tiếp xúc.

  2. Sao nhiều ng ngu ghê . Mấy câu khó tiếng nước ngoài hỏi ng thân . Nội đánh vần hết mẹ nó h ai mà search cho kịp .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *