31 thoughts on “Chiếc nón kỳ diệu

  1. 4:42 cho ai chưa hiểu sao quay vào ô may mắn lại bị mất lượt,nói là may mắn nhưng may mắn đó là mất lượt,may mắn bị mất lượt =))

  2. 2:12 bật caption lên và thấy nghệ sĩ Nguyễn Đức Chung dịch thành Nguyễn German General=)))) best

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *